Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Care sunt pasii de urmat pentru accesarea fondurilor pentru turism?

Adăugat de anghelalbert la V, 08/12/2011 - 10:26

Detin o arie de 4000mp intr-o localitate montana cu potential turistic.
M-ar interesa pasii pentru amenajarea terenului precum si constructia imobilului, destinat pentru turism/agrement.

4
Scorul tău: None Medie: 4 (1 vote)

Da, exista. Sursa de finanţare care pare a fi cea mai potrivita pt Dvs. este Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, finanţat din fonduri publice (FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi fonduri din bugetul naţional), Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”, care se încadrează în Axa II – „Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural” a PNDR.
Contribuţia publică aferentă Măsurii 221 este de: 229.341.338 EURO.
În ceea ce priveşte sprijinul public pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere, acesta este de 70% din costurile standard calculate în fişa măsurii, iar pentru împăduririle efectuate în zonele defavorizate (LFA) şi siturile Natura 2000, acesta este de 80% din costurile standard.
Primele pentru întretinerea plantatiei forestiere înfiintate în cadrul masurii, pe o perioada de 5 ani si cele pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe suprafata împadurita pe o perioada de 15 ani sunt acoperite în proportie de 100% din fonduri publice, conform costurilor standard prezentate în fisa masurii 221. Aceste plati sunt acordate pe an si pe hectar, fiind conditionate de mentinerea plantatiei forestiere pe suprafata care face obiectul proiectului si de respectarea cerintelor de eco-conditionalitate pe toate terenurile agricole apartinând fermei.
Conform Ghidului solicitantului, beneficiarii sprijinului prin aceasta masura sunt detinatori legali de teren agricol.
Calendarul pentru sesiunile de depunere a cererilor de finanţare aferente anului 2011, publicat pe site-ul APDRP, include următoarele sesiuni pentru Masura 221: in perioada 1-30 septembrie şi 2-30 decembrie, fiecare cu cate o alocare de 50.000.000 euro.
Ghidul Solicitantului pentru această măsură include toate detaliile necesare pentru pregatirea, întocmirea si depunerea proiectului de investitii, precum si modalitatea de selectie, aprobare si derulare a proiectelor. De asemenea, contine lista indicativa a tipurilor de investitii pentru care se acorda fonduri nerambursabile, documentele, avizele si acordurile pe care trebuie sa le prezentati, precum si alte informatii utile realizarii proiectului si completarii corecte a documentelor.
Gasiti toate informatiile necesare pe site-ul http://www.apdrp.ro/

0
Scorul tău: None

Datele sunt insuficiente pentru un răspuns concret. Vă putem spune că APDRP a deschis linia de finantare pentru măsura 3.1.3. Încurajarea activităților turistice, în cadrul Axei 3: Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale, alocarea financiară fiind defalcată pe cele 4 acțiuni eligibile din cadrul măsurii :
1. Investiții în infrastructura de primire turistică cei mai multi bani in valoare de peste 50 milioane de euro
2. Investiții în activități recreaționale
3. Investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc
4. Dezvoltarea și/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural
Pentru a putea primi un răspuns mai detaliat ar trebui să existe suficiente date privind:
- localitatea
- amplasarea terenului
- potențialul turistic al zonei
- dotările și utilitățile deja existente
- „amenajarea de teren” dorită
- „imobilul” care se dorește a se construi etc.
Pentru mai multe informații puteți consulta, informațiile publicate pe siturile: www.apdrp.ro și http://fonduri-europene-pensiuni-2011.fonduri-europene.eu/

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.