Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Exista fonduri europene care sa incurajeze popularea terenurilor cu paduri?

Adăugat de anghelalbert la L, 08/08/2011 - 10:30

Detin un teren de 5-6 ha in apropierea unei paduri si m-ar interesa extinderea padurii pentru mediu/exploatare ?

0
Scorul tău: None

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) oferă finanţarea care s-ar putea sa fie potrivită pentru proiectul Dvs.
Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” a PNDR şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.
Pentru dezvoltarea activităţilor turistice sunt disponibile fonduri nerambursabile pe care le puteţi accesa până în 2013.
Fondurile nerambursabile se pot epuiza înainte de 2013, având în vedere că există un interes foarte mare pentru acest tip de investiţii.
Contribuţia publică aferentă Măsurii 313 este de 544.222.774 EURO.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt: Micro-întreprinderile şi Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici). Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică autorizată, întreprindere familială sau întreprindere individuală, aşa cum sunt definite în OUG 44/ 2008.
Calendarul pentru sesiunile de depunere a cererilor de finanţare aferente anului 2011, publicat pe site-ul APDRP, include următoarea sesiune pentru Masura 313: în perioada 1-30 septembrie cu o alocare de 85.000.000 euro.
Ghidul Solicitantului pentru această măsură include toate detaliile necesare pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiții, inclusiv paşii de urmat, precum şi alte detalii importante.

Găsiți toate informațiile necesare pe site-ul http://www.apdrp.ro/.

0
Scorul tău: None

DA, conform site-ului oficial al APDRP: http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2101

Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” se încadrează în Axa II – „Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural” şi are ca obiective:
a. Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia;
b. Extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor;
c. Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au.
Sprijinul public pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere este de 70% din costurile standard calculate în fişa măsurii, iar pentru împăduririle efectuate în zonele defavorizate şi siturile Natura 2000, acesta este de 80% din costurile standard.
Cererea de Finanţare se gaseste pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro)
Solicitanţii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol.
Suprafaţa agricolă propusă pentru împădurire trebuie să fie de minim 0,5 hectare. Prima condiţie pe care trebuie să o respecte solicitantul este să facă dovada deţinerii terenului agricol eligibil pentru împădurire.
Cu ajutorul acestei măsuri se pot împăduri toate terenurile agricole la nivelul întregii ţări, cu excepţia pajiştilor permanente neafectate de procese de degradare a solului. Astfel, se poate asigura şi împădurirea terenurile agricole din jurul oraşelor cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei Măsuri de finanţare. Pot fi împădurite şi terenurile care conţin soluri nisipoase şi/sau mobile, terenurile din luncile râurilor şi lunca Dunării dar şi terenurile afectate de eroziune sau deşertificare.
APDRP precizează că prin Măsura 221 nu se oferă sprijin financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere de pomi de Crăciun şi pentru producerea de energie regenerabilă.

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.