Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Ce este un plan de asigurare a calității?

Adăugat de mihaela.gheata la M, 12/06/2011 - 01:00

Planul de asigurare a calității (PAC) are sens în contextul realizării unui proiect. Un plan de asigurare a calităţii este un document, construit de către echipa de proiect, menit să asigure că produsele finale sunt de cea mai înaltă calitate. Un PAC conţine un set de activităţi documentate menite să asigure că toți clienţii sunt mulţumiţi cu produsele sau serviciile furnizate de o companie.

Planificarea calităţii presupune așadar elaborarea unui document cu descrierea măsurilor specifice care trebuie luate în domeniul asigurării calităţii pentru a răspunde cerinţelor relative la un produs şi/sau serviciu. Scopul acestui document este de a defini tehnicile, procedurile şi metodele care urmează să fie folosite pentru a asigura livrarea la timp a produsului/serviciului în condiţiile satisfacerii cerinţelor beneficiarului. Pentru aceasta toate criteriile de calitate ale produsului trebuie considerate începând cu activităţile de planificare. Cea mai importantă ieşire din procesul de planificare este PAC.

La baza proceselor de producție se află standardele faţă de care se stabileşte conformitatea procesului. Sistemul de management al calităţii trebuie să asigure existenţa procedurilor şi adecvarea acestora. Procesele de asigurare şi control al calității depind de acurateţea cu care sunt definite în etapa de planificare standardele care reglementează producţia şi procedurile de execuție. Rolul PAC este acela de a asigura că există reglementări de execuție, evaluare şi acceptanţă, că ele sunt documentate şi urmate, că rezultatele examinărilor şi auditului calităţii sunt aduse la cunoştinţa managementului şi că procesele şi produsele sunt conforme.

În mare, un PAC trebuie să conțină obiectivele, rolurile şi responsabilităţile, coordonarea cu alte planuri, şi să definească sarcinile şi graficul de activități. Un exemplu de structură PAC trebuie să acopere în principal probleme legate de:
Descrierea documentului:
- Domeniul de aplicare al documentului (cui de adresează ce domenii acoperă)
- Terminologia utilizată în cadrul documentului
- Documentele utilizate ca referință

Managementul producției
- Prezentarea generală a activităților care formează obiectul PAC
- Obiectivele activităților
- Planificarea activităților
- Organizarea activităților
- Execuția activităților
- Furniturile și documentația rezultete din activități
- Instruirea personalului ethnic și de exploatare

Managementul calității
- Obiectivele calității
- Controlul calității
- Asigurarea calității

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.