Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

ISO 9001 - proprietatea clientului

Adăugat de Rodica Dimitriu la V, 01/20/2012 - 18:42

1. Definiții

Proprietatea clientului este un produs (care poate include proprietate intelectuală cum ar fi date, specificații, manuale, software,
cercetări de piaţă, etc) pe care clientul îl deţine și îl pune la dispoziția furnizorului pentru a obține
ieşirile necesare sau pentru a se conforma cerinţelor. Exemple de asemenea produse furnizate de către client:

 ţesături pentru fabricarea confecţiilor;

 piese forjate sau turnate pentru prelucrare mecanică;

 piele pentru fabricarea de încălţăminte, genți, etc.;

 specificații tehnice pentru realizare de produse diverse;

 componente care urmează a fi încorporate în produsul final, etc.

2. Proprietatea clientului conform ISO 9001

În unele cazuri, clientul pune la dispoziția furnizorului produse proprii pentru care plătește servicii de prelucrare. Exemple de
astfel de servicii:

 Transport de mărfuri;

 Instalare, acreditare sau reparare produse la sediul clientului

 Reparare produse returnate

 Materii prime și materiale care urmează să fie incluse în procesul de fabricaţie

 Prelucrări pe baza datelor personale sau a proprietății intelectuale furnizate de client (schiţe și/sau
specificaţii)

Pentru situaţiile în care proprietatea clientului este transferată furnizorului, ISO 9001 stabileşte în clauza "7.5.4 -
Proprietatea clientului" care sunt cerinţele la care organizaţia trebuie să răspundă în legătură cu acest
subiect. Organizaţia trebuie să aibă grijă de proprietatea clientului în timp ce aceasta se află în utilizarea sau
sub controlul său. Organizaţia trebuie să identifice, să verifice, protejeze şi să apere proprietatea clientului. În
cazul în care proprietatea clientului este pierdută, deteriorată sau se dovedește a fi improprie pentru utilizare, acest lucru
trebuie consemnat în înregistrări specifice și raportat imediat clientului.

În situația în care organizația nu lucrează cu proprietatea clientului clauza poate fi exclusă. Trebuie analizat în
detaliu dacă excluderea nu afectează capacitatea organizației de a realiza produse/servicii conforme și de a respecta
cerințele clientului precum și pe cele de reglementare.

3. Documentarea procesului de proprietate a clientului

Standardul nu precizează explicit că este obligatoriu ca procesul de proprietate a clientului să fie documentat. Fiecare
organizație trebuie să analizeze măsura în care activitatea firmei depinde de proprietatea clientului, riscurile asociate și
necesitatea documentării acestui proces.

Pe de altă parte standardul precizează că procesele operaţionale care au un impact direct asupra calităţii
produsului/serviciului, trebuie să fie definite în mod adecvat. Prin urmare, dacă este necesară punerea în aplicare a unei
măsuri de control pentru proprietatea clientului atunci este necesară și o procedură documentată. Procedura trebuie să
precizeze:

 cum sunt identificate obiectele care constituie proprietatea clientului

 cum sunt verificate obiectele care constituie proprietatea clientului

 cum sunt protejate obiectele care constituie proprietatea clientului împotriva utilizării nejustificate

 cum sunt raportate defectele legate de proprietatea clientului

 ce înregistrări sunt realizate cu privire la proprietatea clientului.

4. Obligațiile furnizorului față de proprietatea clientului

Atunci când produsul final încorporează materii prime, materiale, subansamble, specificații etc. primite de la client, calitatea
acestuia depinde în mare parte de calitatea produselor primite. Producătorul are următoarele obligaţii:

 să efectueze examinarea produselor la primire, să le identifice, să să determine dacă există defecte şi
deteriorări;

 să asigure depozitarea, manipularea şi întreținerea adecvată, atâta timp cât produsele se află în
posesia sa;

 să inspecteze periodic produsele în timpul depozitării pentru a determina starea produselor şi a detecta orice
deteriorare;

 să prevină utilizarea sau eliminarea neautorizată a produselor;

Defectele sau neconformităţile care pot apărea în timpul inspecţiilor periodice sau atunci când produsele sunt folosite
trebuie înregistrate iar producătorul nu trebuie să încerce să rectifice defectele ci să informeze imediat clientul
asupra apariţiei lor. Înregistrările sunt utile nu numai din rațiuni juridice dar și din rațiuni organizatorice. Analiza
datelor culese în acest proces poate pune la dispoziția managementului informații prețioase pentru
îmbunătățire.

5. Concluzii

Atunci când calitatea produselor/serviciilor depinde de proprietatea clientului trebuie urmărite în special soluțiile de stocare
deoarece eficacitatea procesului este deseori determinată de cantitatea şi frecvenţa neconformităţilor care au drept
cauză abateri de la metodele de stocare corectă sau identificări eronate.

6. Referințe

[ 1 ] ***), SR ISO 9001, Sisteme de management al calității. Cerințe, 2008

[ 2 ] ***), 7.5.4 Customer property, http://www.iso-9001-checklist.co.uk/tutorial/7.5.4-customer-property.htm

[ 3 ] ***), 7.5.4 Customer property, http://www.open-mind-solutions.com/Implementation/ISO_9001_Customer_Prop...

Descărcaţi: 
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.