Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Ce este riscul de proiect?

Adăugat de Vlad Rosca la J, 03/01/2012 - 01:00

Ce este riscul de proiect? Care sunt cele mai comune riscuri de proiect?

0
Scorul tău: None

Riscul de proiect este probabilitatea de apariție a unor evenimente defavorabile care pot compromite succesul unui proiect. Riscul trebuie analizat și evaluat pentru putea fi controlat. Cateva categorii uzuale de riscuri de proiect sunt listate mai jos:
Planificarea proiectului
 Planul, resursele și specificația de produs sunt stabilite de client sau de managementul superior și nu sunt armonizate.
 Planificarea este prea optimistă.
 Planificarea a omis activități necesare.
 Planificarea s-a făcut alocând resure umane care nu sunt disponibile pentru perioadele planificate.
 Nu se poate construi un produs de dimensiunea cerută în timpul alocat.
 Produsul este mai mare decât s-a estimat.
 Efortul este mai mare decât cel estimat.
 Replanificarea datorată întârzierilor este prea optimist și ignoră istoria de proiect.
 Productivitatea este redusă din cauza presiunii excesive asupra planificării.
 Scurtarea termenului limită este făcută fără reajustarea cerințelor de produs și resursele disponibile.
 Întârzierea unei activități determină un effect în cascadă asupra activităților dependente.
 Părți ale produsului pentru care există mai puțină experiență necesită alocare mai mare de resurse pentru proiectare și implementare.
Organizare și management
 Proiectul nu are un protector potrivit din partea conducerii.
 Project languishes too long in fuzzy front end.
 Concedierile și micșorările de resurse reduc capacitatea echipei.
 Managementul sau marketingul impun decizii tehnice care lungesc programul de execuție..
 Structura necorespunzătoare a echipei reduce productivitatea.
 Ciclul examinare/decizie al managementului este mai lent decât cel așteptat.
 Reducerile de buget afectează planurile de proiect.
 Managementul ia decizii care reduc motivarea echipei.
 Activitățile netehnice ale terților durează mai mult decât ar fi fost de așteptat. ( aprobarea bugetului, aprobarea de procurare de echipamente, verificările de legalitate, autorizările privind securitatea, etc.).
 Planificarea este mult prea slabă pentru a susține ritmul de dezvoltare dorit.
 Planificarea de proiect este abandonată la presiunea părților ceea ce determină o dezvoltare haotică și ineficientă.
 Managementul preferă raportările spectaculoase mai degrabă decât cele reale ceea ce determină inabilitatea acestuia de a detecta și rezolva problemele apărute.
Mediul de dezvoltare
 Spațiile de lucru nu sunt disponibile la timp.
 Spațiile de lucru nu sunt adecvate (nu au linii de comunicații, mobilier, consumabile, etc.)
 Facilities are crowded, noisy, or disruptive.
 Development tools are not in place by the desired time.
 Echipamentele și utilajele de lucru nu funcționează conform așteptărilor și determină întârzieri de acomodare.
 Echipamentele și utilajele de lucru nu sunt alese pe criteria de performanță și nu au productivitatea planificată.
Beneficiarii finali
 Beneficiarii finali insist cu privire la cerințe noi..
 Beneficiarii finali declară că produsul este nesatisfăcător și solicită refaceri sau reproiectare.
 Beneficiarii finali nu sunt de accord cu proiectul și de aceea îl boicotează.
 Beneficiarii finali nu sunt consultați la stabilirea cerințelor și ca urmare produsul trebuie refăcut pentru a satisface așteptările acestora.
Clientul
 Clientul insistă asupra unor cerințe noi. Customer insists on new requirements.
 Clientul răspunde cu întârziere cu privire la evaluările pe parcurs, decizia de acceptare a rezultatelor parțiale ale proiectului, cereri de clarificare a specificațiilor, acceptare a planurilor detaliate de desfăsurare a proiectului, etc.
 Clientul nu participă nici la clarificarea specificațiilor nici la detalierea planurilor de dezvoltare a proiectului deoarece nu are capacitatea necesară ceea ce determină element de instabilitate cu privire la produsul care trebuie livrat.
 Timpul de comunicare cu clientul pentru clarificareacerințelor este mai mare decât cel așteptat.
 Clientul impune decizii tehnice care lungesc perioada de realizare a produsului.
 Clientul gestionează o parte a dezvoltării produsului fapt care determină întârzieri de dezvoltare.
 Materialele, componentele și mijloacele de dezvoltare puse la dispoziție de client sunt nepotrivite pentru realizarea produsului sau sunt de calitate scăzută și necesită timp suplimentar pentru reproiectare și integrare.
 Materialele, tehnologiile și mijloacele de dezvoltare solicitate de client sunt incompatibile, au performanțe scăzute sunt inadecvate și reduc productivitatea.
 Clientul nu va accepta produsul deși el respect toate specificațiile de cerințe.
 Clientul se așteaptă ca dezvoltarea produsului să fie mai rapidă decât poate dezvoltatorul.
Contractorii
 Contractorii nu livrează serviciile sau componentele de produs ăn termenul stabilit.
 Contractorii livrează produse sau servicii la un nivel de calitate inacceptabil și trebuie alocat timp suplimentar pentru asigurarea calității corecpunzător cerințelor.
 Contractorii au puncte de vedere diferite cu privire la proiect și ca urmare nu furnizează nivelul de performanță necesar.
Cerințe
 Deși s-a stability un nivel de referință pentru cerințe ele continuă să fie modificate.
 Cerințele sunt definite incomplete iar definirea lor este în afara limitelor proiectului.
 Sunt adăugate cerințe suplimentare.
 Părți ale specificației de cerințe care descriu vag caracteristicile de produs sunt consumatoare de timp mai mari decât s-a estimate.
Mediul extern
 Produsul depinde de reglementări guvernamentale, care se modifică neașteptat.
 Produsul depinde de standarde tehnice provizorii care se pot modifica fără preaviz
Personal
 Angajarea durează mai mult decât era de aşteptat.
 Condiţiile prealabile de lucru (de exemplu: formare personal, realizarea de altor proiecte, achiziţionarea de permise de muncă, etc.) nu pot fi finalizate la timp.
 Relaţiile deficitare dintre dezvoltatori şi management încetinesc luarea deciziilor şi urmărirea.
 Membrii echipei nu cred în proiect și ca urmare nu furnizează nivelul de performanță necesar.
 Motivația și moralul scăzut reduc productivitatea.
 Lipsa specializărilor necesare determină creșterea volumului de neconformități și al celui de corcții și refaceri.
 Personalul are nevoie de timp suplimentar pentru acomodarea la utilaje, echipamente și tehnologiile cerute de proiect.
 Personalul de contact părăsește firma înainte de terminarea proiectului.
 Angajații permanenți părăsesc firma înainte de terminarea proiectului.
 Există personal adăugat târziu în proiect a cărui integrare necesită cheltuieli suplimentare și determină scăderea productivității echipei.
 Membrii echipei nu pot lucra eficient împreună.
 Exstă conflicte între membrii echipei care afectează comunicarea, performanța, calitatea și programul stabilit.
 Membrii problemă ai echipei de proiect nu sunt îndepărtați ceea ce determină scăderea motivației întregii echipe.
 Personalul cel mai calificat pentru proiect nu este disponibil.
 Personalul cel mai calificat pentru proiect este disponibil dar nu este utilizat din motive politice.
 Personalul cu calificări critice pentru proiect nu poate fi găsit.
 Personalul cheie în proiect nu este disponibil decât cu normă redusă.
 Nu există personal disponibil suficient pentru realizarea proiectului.
 Personalul nu este alocat corespunzător cu competenșele și abilitățile.
 Personalul lucrează mai încet decât s-a estimat.
 Neimplicarea managementului de proiect conduce la programare și planificare deficitară.
 Neimplicarea personalului ethnic conduce la calitate slabă și risipire de resurse.
Proiectare și implementare
 Proiectarea excesiv de simplă nu reuşeşte să rezolve problemele majore şi conduce la reproiectare și reimplementare.
 Proiectarea excesiv de complicată necesită cheltuieli generale de implementare neproductive.
 Proiectarea inadecvată conduce la reproiectare și reimplementare.
 Utilizarea de metodologii necunoscute necesită timp suplimentar de formare şi timp pentru refacerea deficiențelor rezultate în urma utilizării deficitare a metodologiei.
 Condițiile de lucru sunt mai dificile decât s-a estimate.
 Implementarea nu se poate face prin soluții executate anterior așa cum s-a estimat.
 Componentele de proiectare existente nu sunt reutilizabile așa cum s-a estimat.
 Supraestimarea utilajelor și echipamentelor de mare productivitate determină o planificare optimist, nerealistă.
 Componente realizate separate nu pot fi ușor integrate ceea ce determină reproiectare și refacere.
Proces
 Cantitatea documentelor elaborate încetinește evoluția proiectului.
 Urmărirea deficitară a evoluției proiectului detemină un control deficitar al întârzierilor proiectului
 Calitatea deficitară în etapele de început ale proiectului determină un volum mare de refaceri în etapele ulterioare
 Neraportarea neconformităților apărute afectează planificarea de proiect în etape ulterioare de dezvoltare.
 Executanții nu cunosc și nu aderă la politicile și procedurile de calitate ceea ce generează probleme și un volum mare de corecții/refaceri.
 Nivel prea mare de birocrație cu privire la documentarea activității în baza politicilor și procedurilor de lucru.
 Raportarea de către personalul executiv a stadiului de evoluție al proiectului consumă mai mult timp deca s-a estimat.
 Managementul de risc a fost făcut formal și nu a identificat riscuri majore.
 Managementul de risc al proiectului necesită mai mult timp decât s-a estimat

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.