Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Ce este o neconformitate în cadrul ISO 9001?

Adăugat de mihaela.gheata la M, 02/01/2012 - 01:00

Ce este o neconformitate în cadrul ISO 9001? Există mai multe feluri de neconformități?

0
Scorul tău: None

Prin neconformitate în general se înțelege refuzul sau incapacitatea de conformare la specificații de cerințe, la legi, standarde, reguli sau convenții acceptate. În managementul calităţii, o neconformitate sau un defect, este o abatere de la cerințele stabilite de o specificaţie tehnică (inclusiv legislație), un standard, sau de la aşteptările clientului. Neconformitățile pot fi constatate atunci când se efectuează controlul de produs/serviciu sau cu prilejul auditurilor interne sau externe. Neconformitățile constatate se clasifică de regulă după două criterii: cauză și gravitate. După cauză neconformitățile pot fi determinate de:
- Proceduri/Specificații: procedura/specificația este fie neadecvată, fie lipsește (nu există sau nu este disponibilă lalocul de muncă), fie s-a comis o abatere de la procedură/specificație;
- Echipamente cu defecțiuni sau necalibrate;
- Competența deficitară a personalului;
- Materiale necorespunzătoare;
- Execuție greșită, erc.
După gravitate neconformitățile se clasifică în două categorii: majore și minore Această delimitare este importantă in luarea deciziei de tratare a neconformității. În cazul produsului decizia care trebuie luată este cea de rebutare sau remediere și livrare cu derogare. Trebuie acordată atenție Legii nr. 608 / 2001, cprivind evaluarea conformității produselor. Legea stabilește cadrul legal unitar pentru elaborarea reglementărilor tehnice, evaluarea conformității și supravegherea pieței pentru produsele introduse pe piață și/sau utilizate in România, din domeniile reglementate. În cazul auditului extern decizia care trebuie luată este de certificare sau necertificare/retragere a certificării a sistemului calității unei organizații. În cazul auditului neconformitățile majore se referă la nesatisfarea cerințelor standardului de referință, care afectează într-o măsură importantă implementarea sau menținerea SMC iar neconformitățile minore sunt neconformități accidentale, care nu afectează în mod semnificativ funcționarea sau menținerea SMC.

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.