Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Ce reprezinta "Cadrul de referinţă al practicilor profesionale ale auditului intern"?

Adăugat de Nicoleta Ion la M, 05/08/2012 - 10:53

Standardele de audit intern compun Cadrul de referinţă al practicilorprofesionale ale auditului intern şi reprezintă un document constituit din cinci părţi:
1. - codul deontologic care asigură promovarea unei culturi a eticii încadrul profesiei de audit intern;
2. - normele profesionale necesare practicării auditului intern şi care aurolul de a ghida auditorii interni pentru îndeplinirea misiunilor sauangajamentelor şi în gestionarea activităţii profesionale:
2.1. - normele de calificare (NC) - seria 1000 - descriucaracteristicile pe care trebuie să le posede organizaţiile şi exigenţele pe caretrebuie să le îndeplinească persoanele care efectuează activităţi de audit intern;
2.2. - normele de funcţionare (NF) - seria 2000 - descriu naturaactivităţilor de audit intern şi definesc criterii de calitate care permit evaluarea serviciilor furnizate, de fapt se referă la auditorii interni şi serviciile de auditintern;
3. - normele de aplicare (NA) -sunt însoţie de o scrisoare care defineştetipul de activitate la care acestea se raportează, potrivit definiţiei audituluiintern:
3.1. -A pentru Asigurare, în accepţiunea din definiţie
3.2.- C pentru Consiliu, cu aceeaşi referire la definiţie

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.