Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Ce legislaţíe există în legătură cu semnătura electronică?

Conform legii semnatura electronica reprezinta date in forma electronica, care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare iar. semnatura electronica extinsa reprezinta acea semnatura electronica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este legata in mod unic de semnatarb) asigura identificarea semnatarului;
c) este creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
d) este legata de datele in forma electronica, la care se raporteaza in asa fel incat orice modificare ulterioara a acestora este identificabila;

Legislaţia privind regimul juridic al semnăturii electronice este următoarea:
- LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică
- Hotărârea Guvernului nr. 1259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
- Norme tehnice şi metodologice din 13 decembrie 2001 pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică
- Hotărârea Guvernului nr. 2303 din 14 decembrie 2004 privind modificarea unor acte normative din domeniul tehnologiei informaţiei
- Ordin de ministru nr 473 din 9 iunie 2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare
- Ordin de ministru nr 1000 din 26 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului de ministru nr 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare
- ORDIN nr. 888 din 5 septembrie 2011pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, (Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 717 din data de 12 octombrie 2011)

Mai multe informaţii despre legislaţia în vigoare puteţi obţine de situl Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţiaonale www.mcsi.ro.

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.