Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Cum se poate înființa o întreprindere socială?

Adăugat de Natalia Lovin la M, 12/11/2012 - 01:00

Care este legislația în vigoare?

0
Scorul tău: None

Ministerul Muncii propune intr-un proiect de lege infiintarea unui nou tip de entitate juridica, intreprinderea sociala, care sa asigure inserția profesională a angajaților din grupuri vulnerabile.
Prin această lege sunt recunoscute ca întreprinderi sociale, următoarele categorii de persoane juridice:

- societăţile cooperative de gradul 1;
- cooperativele de credit;
- asociaţiile şi fundaţiile;
- casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;
- casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
- orice alte categorii de persoane juridice.

Persoanele juridice care se atestă ca întreprinderi sociale trebuie să respecte principiile economiei sociale:

- prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
- solidaritate şi responsabilitate socială;
- convergenţa dintre interesele membrilor asociați şi interesul general;
- control democratic asupra activităţilor exercitat de membrii organizației/întreprinderii;
- asocierea voluntară şi deschisă în formele de organizare;
- autonomia de gestiune şi independenţa faţă de autorităţile publice;
- alocarea unei părţi din profit pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi furnizarea unor servicii de interes general pentru comunitate.

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.