Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

În ce condiţii poate fi demarat un control CERT-RO?

Adăugat de mihaela.gheata la M, 11/21/2012 - 01:00

Care sunt limitele de competenţă atribuite CERT-RO de reglementările legale?

0
Scorul tău: None

Conditiile in care poate fi efectuat un control sunt stabilite prin ordin al ministrului detaliaza:

(1) Activitatea de control se desfasoara numai la solicitarea MCSI, pe baza unui mandat clar.
(2) Controlul se realizeaza la solicitarea ministrului comunicatiilor si societatii informationale, pe baza ordinului de control emis de directorul general CERT-RO, aprobat de ministrul comunicatiilor si societatii informationale.
(3) Controlul tematic se realizeaza pe baza Planului de control anual elaborat de CERT-RO si aprobat de ministrul comunicatiilor si societatii informationale.
(4) Concluziile controalelor, precum si masurile stabilite vor fi prezentate ministrului comunicatiilor si societatii informationale.
(5) In situatia in care in urma controlului sunt identificate fapte care depasesc sfera contraventionala, raportul de control va fi prezentat ministrului comunicatiilor si societatii informationale pentru luarea masurilor legale.

In vederea exercitarii atributiilor de control, personalul imputernicit in acest scop este autorizat in limitele legii:

a) sa aiba acces liber, permanent, in orice loc in care se afla echipamentele necesare furnizarii serviciilor;
b) sa solicite orice document sau informatie necesara in vederea verificarii respectarii obligatiilor ce incumba furnizorului de servicii;
c) sa verifice punerea in aplicare a oricaror proceduri utilizate de catre furnizorul de servicii supus controlului;
d) sa sigileze orice echipamente necesare furnizarii de servicii sau sa retina orice document care are legatura cu aceasta activitate, pe o perioada care nu poate depasi 15 zile, daca aceste masuri se impun;
e) sa propuna MCSI, in calitate de autoritate de reglementare in domeniu, aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute in legislatia specifica acestora;
f) sa propuna MCSI suspendarea activitatii furnizorului de servicii pana la incetarea cauzelor care au determinat luarea masurii;
g) sa propuna masuri de imbunatatire a activitatii furnizorului de servicii.

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.