Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

Biroul Virtual de Consultanţă Antreprenorială

Ce inseamna centru autorizat de formare?

Adăugat de mihaela.gheata la J, 01/24/2013 - 01:00

Cum se poate acredita?

0
Scorul tău: None

Furnizorii de formare profesională sunt prestatorii de servicii de formare profesională, persoane juridice de drept public sau privat, care au prevăzut în actul de inființare activități de formare profesională (cod CAEN 8559 - ,,Alte forme de invatamant n.c.a."). În conformitate cu art. 6, 18, 22 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulților, aceștia pot solicita autorizarea dacă doresc să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională.

Autorizarea unui centru de formare se face în conformitate cu Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților care poate fi găsită pe situl Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) www.anc.gov.ro. Furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională neconvenționale, cum sunt: invațământul deschis la distanță, prin corespondență, e-learning etc. nu se supun reglementărilor cuprinse în această Metodologie.

Pentru ocupația/calificarea supusă autorizării trebuie să existe standard ocupațional (SO)/ standard de pregătire profesională (SPP). SO existente, corespund uneori mai multor ocupații/calificări din COR/NC. Corespondența cu codul COR/NC este indicată în listele disponibile pe site-ul ANC. Atat SO cat si SPP, precum ți listele respective se gasesc la adresa www.anc.gov.ro . Pentru competențele cheie din ,,Lista de competențe cheie comune mai multor ocupații" nu exista obligația de a elabora programul de formare profesională pe baza de SO/SPP.

Autorizarea se certifica printr-un document numit Autorizatie (vezi Anexa nr. 9 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor).

0
Scorul tău: None
© 2010 - 2011 Biroul virtual de asistenţă antreprenorială. Drupal theme by Kiwi Themes.
logo MNM Software logo CEED Romania

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.